Våra uppdragsgivare

Privatpersoner

Uppdragen för privatpersoner är väldigt varierande och trevliga. I många fall handlar det om att renovera och rusta upp ett hus som man äger och känner ansvar för. Det skall göras på traditionellt vis för att bevara huset karaktär och utseende.

Då innebär det ofta att producera nya fönster eller dörrar som passar in i huset och miljön.  Ibland är det bästa lösningen att renovera gamla fönster där färgen flagnat, kittet försvunnit och glasen skadats.  Vi ser ofta exempel på fönster byggda för hundra år sedan och där träkonstruktionen är som ny. Man kunde sitt snickeri och materialval på den tiden!

Byggföretag

En stor andel av våra uppdrag kommer från byggföretag av olika storlek. Vi har bland annat ett långt samarbete med PEAB som ofta har i uppdrag att renovera och upprusta äldre och kulturmärkta fastigheter .

Kyrklig förvaltning

Renoveringar och tillbyggnader av kyrkor medför många gånger behov av specialsnickerier som läggs ut på oss via arkitekter eller byggare.

Arkitekter

Arkitekter väljer ofta konstruktions lösningar och design som ligger utanför standardprodukter. Det kan handla om avancerade och eleganta trappor, fönster i specialutförande och udda format eller olika inredningslösningar. Kvalitetskraven är ofta mycket höga och materialvalet exklusivt.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna har ett kulturvårdsansvar som ofta innebär att renovering och upprustning av byggnaders fönster, dörrar och övrig träinredning. Vi får många uppdrag i anslutning till den typen av arbeten.