Produktion av trappor

Trapptillverkning är tillsammans med fönstertillverkningen företagets grundstomme. Trapporna tillverkas i ett flertal olika typer och trädslag.

Vanligaste trädslagen är furu och ek, men även bok och ask m.fl. förekommer.

De olika trapptyperna är:

  • L- och U-trappor
  • Raka trappor
  • Lofttrappor och varianter av
dessa.
  • Öppna trappor och trappor med sättsteg.
  • Räcken och spaljeér tillverkas helt enligt önskemål.

Ytbehandling

De vanligaste ytbehandlingarna är klarlack, olja, lasyr/bets och täckmålning.
Även kombinationer av dessa.