Nyebro Snickerifabrik – 120 års samlad kunskap!

Med ca 120 år på nacken är Nyebro Snickerifabrik AB ett av bygdens äldsta företag. Vi är ett mindre familjeägt företag som sedan starten i slutet av 1800-talet varit verksamt i Torup, ca 35 km
 nordost om Halmstad.

Från början i lokaler i Nyebro vid Nissan där alla maskiner drevs av vattenkraft. I mitten av
1940-talet kom modernare eldrivna maskiner och då flyttades produktionen till nuvarande lokaler utmed riksväg 26 alldeles i utkanten av samhället.

Vi har genom alla år haft samma inriktning – i första hand tillverkning av byggnadssnickerier såsom fönster, dörrar och trappor.  Den har ofta kompletterats med spännande och krävande specialsnickerier vid renoveringar av kyrkor, skolor och allhanda kulturbyggnader.

Den inriktningen behåller och förstärker vi nu när den 5:e generationen under Carl-Magnus Petterssons ledning och hans ca 7 medarbetare är ansvariga för produktionen.  Den långa traditionen av yrkeskunnande som gått i arv från generation till generation av ägare och medarbetare borgar för att vi verkligen vet vad som krävs för att tillverka snickerier av högsta kvalitet.